70 lat polskiej informatyki

Kim jest współczesny informatyk

Konferencja “Kim jest współczesny informatyk”
16 maja 2018
Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Podczas konferencji odbyła się debata opierta na głosach środowiska zebranych w dwóch publikacjach, które dostępne są w formie elektronicznej: pierwsza z nich zawiera zbiór esejów autorstwa specjalistów z branży (Kim jest współczesny informatyk. Debata środowiskowa), druga jest próbą podsumowania rozpoczętej dyskusji (Kim jest współczesny informatyk. Dokument refleksyjny).

Podczas debaty członkowie PTI dyskutowali nad tematami poruszanymi w obu publikacjach – istotą zawodu, jego etyką oraz wyzwaniami związanymi z kolejna falą rewolucji cyfrowej. Rozmawiano także o potrzebie wprowadzenia dobrowolnej certyfikacji potwierdzającej określone umiejętności oraz postępującej specjalizacji w ramach branży. Debatę otworzył prezes PTI Włodzimierz Marciński. Następnie zaproszeni goście – prof. Wojciech Cellary, dr Tomasz Kulisiewicz, dr Janusz Dorożyński oraz dr Kajetan Wojsyk – przedstawili swoje refleksje na temat zawodu informatyka. W drugiej części spotkania uczestnicy dyskutowali z przedstawionymi wcześniej tezami.Prezes PTI Włodzimierz Marciński otwiera debatę

Dr Kajetan Wojsyk występuje z ostatnia prezentacją

Prezentacja prof. Wojciecha Cellarego

Uczestnicy spotkania

Paneliści w trakcie dyskusji (od lewej - dr Tomasz Kulisiewicz, dr Janusz Dorożyński, prof. Wojciech Cellary i dr Kajetan Wojsyk)

Swoje stanowisko prezentuje Wacław Iszkowski

Głos w dyskusji zabiera Jarosław Deminet

Top