70 lat polskiej informatyki

Obchody 70-lecia

Wystawa o historii informatyki polskiej
termin: maj – grudzień 2018 r.
miejsce: w zależności od terminu w różnych lokalizacjach na terenie Polski

Wystawa będzie dostępna w różnych miejscach w kraju, głównie w przestrzeniach publicznych jak: uczelnie czy urzędy. Dokładny kalendarz wraz z lokalizacjami zostanie zamieszczony niebawem.


25 lat Olimpiady Informatycznej – w poszukiwaniu wyzwań, światowe sukcesy polskich informatyków
organizator: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Informatyczne, oraz Fundacja Rozwoju Informatyki
termin: 17 września 2018
miejsce: Sala konferencyjna PGE Arena, Warszawa

Od 25 lat organizowane są w Polsce olimpiady informatyczne. Ich laureaci, uczestnicząc w światowych konkursach, mistrzostwach czy olimpiadach, osiągają najwyższe laury i plasują się niemal zawsze w ścisłej czołówce uczestników. Nie ma drugiej takiej dziedziny, w której młodzi Polacy osiągaliby tak wielkie sukcesy. Stało się to powodem, dla którego polscy programiści są poszukiwani na całym świecie, a największe firmy informatyczne tworzą w naszym kraju swoje centra rozwojowe. Programista stał się polską wizytówką w świecie.

Konferencja będzie okazją do uczczenia 25-lecia olimpiad informatycznych w Polsce. Ich uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami na drodze zdobywania mistrzowskich tytułów oraz budowania karier zawodowych w informatyce. Powiedzą o wyzwaniach, jakie stawia im rozwój cyfrowy świata i jak się z nimi zmierzyć.

Konferencja, w której uczestniczyć będą laureaci olimpiad informatycznych pracujący na całym świecie, stanie się okazją do promocji zawodu informatyka. W trakcie sesji zostaną wręczone nagrody tegorocznym olimpijczykom i nauczycielom. Zasłużeni dla rozwoju informatyki w oświacie zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi.


Dzień Informatyki Polskiej na Kongresie IFIP
termin: 21 września 2018
miejsce: Poznań

W dniach 17-21 września 2018 r. odbędzie się w Poznaniu Kongres Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP). Polska będzie po raz pierwszy gościć to odbywające się co trzy lata niezwykle ważne dla światowej społeczności informatyków wydarzenie. Jest to unikalna okazja nie tylko do spotkania legendarnych pionierów komputeryzacji, ale też prezentacji polskich osiągnięć na międzynarodowym forum. Dlatego też w ramach Kongresu przewidziano Dzień Informatyki Polskiej organizowany wspólnie przez Politechnikę Poznańską, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe oraz PTI. Wśród zaproszonych gości znajdą się wybitne osobistości ze świata polityki, osoby zasłużone dla historii polskiej informatyki, przedstawiciele organizacji branżowych, młodzi naukowcy, przedsiębiorcy i użytkownicy komputerów. To ważne wydarzenie światowej społeczności IT zapewni polskim obchodom międzynarodowy rozgłos.


Wykłady na inaugurację roku akademickiego
termin: wrzesień-październik 2018
miejsce: wydziały na uczelniach wyższych w całym kraju

Prelekcje o 70-leciu informatyki polskiej włączone zostaną do wykładów inauguracyjnych na politechnikach i uczelniach informatycznych. W ośrodkach regionalnych Prezesi Oddziałów PTI przeprowadzą prezentacje na inauguracjach wydziałowych.


Konferencja historyczna 70-lecia informatyki w Polsce
termin: 22 listopada 2018
miejsce: Warszawa

W ramach obchodów 70-lecia odbędzie się konferencja historyczna podsumowująca dotychczasowe działania dotyczące gromadzenia, porządkowania i cyfryzacji dorobku 70 lat polskiej informatyki.


Sesja na Politechnice Warszawskiej
termin: grudzień 2018
miejsce: Warszawa, Politechnika Warszawska

Podsumowaniem jubileuszu będzie w połowie grudnia 2018 roku sesja na Politechnice Warszawskiej, podczas której zasłużonym informatykom wręczone zostaną medale 70-lecia.


Top