70 lat polskiej informatyki

Obchody 70-lecia

Wystawa o historii informatyki polskiej
termin: maj – grudzień 2018 r.
miejsce: w zależności od terminu w różnych lokalizacjach na terenie Polski

Wystawa będzie dostępna w różnych miejscach w kraju, głównie w przestrzeniach publicznych jak: uczelnie czy urzędy. Dokładny kalendarz wraz z lokalizacjami zostanie zamieszczony niebawem.


Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – Podkarpacie 2018
termin: 24 maja 2018 r.
miejsce: Rzeszów

24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 połączona z obchodami rocznicy siedemdziesięciolecia polskiej informatyki. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie. Zorganizowane spotkanie jest jedną z wielu imprez organizowanych w całym kraju. Wspólnie składają się one na jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju. W tym roku konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca najważniejsze osiągnięcia polskiej informatyki na osi czasu.

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Kopeć. Po oficjalnym otwarciu konferencji krótkie wystąpienia wygłosili Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Józef Cebulski, prof. UR oraz Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pierwsza część wystąpień poświęcona była rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu jak również obchodom 70-lecia polskiej informatyki. W drugiej części spotkania zostały wygłoszone kolejne referaty. Po zakończeniu prelekcji zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym bankiecie, który był okazją do wymiany poglądów i kontynuacji dyskusji z prelegentami. W konferencji wzięło udział około 80 osób.


Konferencja „O nową jakość życia w miastach”
organizator: Oddział Podlaski PTI, Koło w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja „KIERUNKOWSKAZ”, Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
termin: 14 czerwca 2018
miejsce: Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1 M (Aula Wydziału Matematyki i Informatyki), Białystok

Konferencja zorganizowana z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia Polskiej Informatyki oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2018. Celem spotkania jest promocja polskiej informatyki na Podlasiu, a w szczególności zwrócenie uwagi na nowe światowe trendy i rozwiązania informatyczne dla inteligentnych miast z wykorzystaniem rozwiązań dla ludności, w tym elektronicznych usług z zakresu Internetu Rzeczy (IoT). Zamiarem debaty jest także zainteresowanie m.in. przedstawicieli JST nowymi rozwiązaniami energooszczędnymi, jak również przybliżenie tej tematyki młodzieży szkolnej i studentom podlaskich uczelni. Konferencja wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, w szczególności w zakresie wykorzystania ICT – strategii promującej szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sferach życia i dziedzinach gospodarki.


Konferencja Informatyka w Edukacji
organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
termin: 26-28 czerwca 2018
miejsce: Uniwersytet w Toruniu, Toruń

Jubileuszowa XV edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” pod patronatem Minister Edukacji Anny Zalewskiej odbywa się w tym roku w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Oprócz wątków związanych z podsumowaniami i wspomnieniami, konferencja przede wszystkim promować ma wykorzystanie myślenia komputacyjnego – nie tylko w nauce informatyki, ale także innych przedmiotów.

Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin. Konferencja była również okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w tym zakresie.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 3 lipca 2018
miejsce: Budynek IMM, Warszawa ul. Krzywickiego 34

W dniu 3 lipca, nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na fasadzie Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.

Instytut jest miejscem zasłużonym dla polskiej informatyki. Przypadające w tym roku 70-lecie liczymy właśnie od powstania Grupy Aparatów Matematycznych (GAM), gdzie stworzono maszyny analogowe oraz pierwszą maszynę cyfrową XYZ. Produkcyjną wersję XYZ nazwano ZAM-2, bo GAM przekształcił się w niezależny Zakład Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk. Następnie powstały tu maszyny ZAM-21 i ZAM-41, a sam ZAM został podniesiony do rangi Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM).

Potem przyszły minikomputery: K-202, Momik 8b, Mera-300, Mera-400, a po nich komputery osobiste. Dobrze pamiętamy Mazovię, jedyny komputer wyposażony w klawiaturę z polskimi znakami diaktrytycznymi.

Przez długi czas IMM był jednym z najsilniejszych ośrodków badawczo- rozwojowych w tej części Europy. To była oryginalna myśl twórcza. Jeśli konieczne były pamięci ferrytowe, bębnowe czy taśmowe, to tworzono grupy, które się tym zajmowały i powstawało potrzebne urządzenie. Dawało to poczucie niezależności i pewności uporania się z każdym, nawet najtrudniejszym problemem. Dodatkową korzyścią były dziesiątki wysoko kwalifikowanych specjalistów, których rodząca się informatyka niezbędnie potrzebowała.


25 lat Olimpiady Informatycznej – w poszukiwaniu wyzwań, światowe sukcesy polskich informatyków
organizator: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Informatyczne, oraz Fundacja Rozwoju Informatyki
termin: 17 września 2018
miejsce: Sala konferencyjna, PGE Narodowy, Warszawa

Od 25 lat organizowane są w Polsce olimpiady informatyczne. Ich laureaci, uczestnicząc w światowych konkursach, mistrzostwach czy olimpiadach, osiągają najwyższe laury i plasują się niemal zawsze w ścisłej czołówce uczestników. Nie ma drugiej takiej dziedziny, w której młodzi Polacy osiągaliby tak wielkie sukcesy. Stało się to powodem, dla którego polscy programiści są poszukiwani na całym świecie, a największe firmy informatyczne tworzą w naszym kraju swoje centra rozwojowe. Programista stał się polską wizytówką w świecie.

Konferencja będzie okazją do uczczenia 25-lecia olimpiad informatycznych w Polsce. Ich uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami na drodze zdobywania mistrzowskich tytułów oraz budowania karier zawodowych w informatyce. Powiedzą o wyzwaniach, jakie stawia im rozwój cyfrowy świata i jak się z nimi zmierzyć.

Konferencja, w której uczestniczyć będą laureaci olimpiad informatycznych pracujący na całym świecie, stanie się okazją do promocji zawodu informatyka. W trakcie sesji zostaną wręczone nagrody tegorocznym olimpijczykom i nauczycielom. Zasłużeni dla rozwoju informatyki w oświacie zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi.


Obchody 70-lecia polskiej informatyki na Politechnice Lubelskiej
termin: 17 września – 1 października 2018
miejsce: Politechnika Lubelska

Na przełomie września i października Oddział Lubelski PTI przygotował inicjatywy przypominające o przypadającym w tym roku jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki (17-23.09.2018) w holu głównym budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej gościła wystawa prezentująca kamienie milowe 70 lat historii polskiej informatyki. Tematyka historyczna była obecna także podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego na Politechnice Lubelskiej.

Wykład inauguracyjny dla studentów Wydziału Elektroniki i Informatyki pt. „Historia informatyki: obietnice, rozczarowania, nadzieje” wygłosił Jarosław Deminet, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego.


Seminarium „Polska szkoła matematyczna a dorobek kryptologów – złamanie szyfrów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfru Enigmy” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
termin: 16 października 2018
miejsce: Warszawa Warszawski Dom Technika

Organizatorzy: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Seminarium odbyło się w ramach organizowanych przez FSNT-NOT obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości, objętych Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości i wpisanych do Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Seminarium zaingurowały wystąpienia prezesów trzech organizacji, które współorganizowały obrady: Ewy Mańkiewicz-Cudny (NOT), Piotra Szymczaka (SEP) oraz Włodzimierza Marcińskiego (PTI). Podczas uroczystego otwarcia Prezes Włodzimierz Marciński oraz wiceprezes Marek Hołyński wręczyli kolejne Medale 70-lecia laureatom: Markowi Manieckiemu, Tomaszowi Sielickiemu oraz Barbarze Szymańskiej.

Część merytoryczną otworzył dr Krzysztof Ciesielski wykładem na temat lwowskiej szkoły matematycznej, której początek dało spotkanie na Plantach krakowskich Hugona Steinhausa ze Stefanem Banachem i Otto Nikodymem w 1916 r. Nie zabrakło anegdot z kawiarni Szkockiej, gdzie na kawiarnianym stoliku matematycy rozpisywali najtrudniejsze zagadnienia analizy funkcjonalnej. Prelegent podkreślił, że zdefiniowana w latach 20. ubiegłego wieku przestrzeń Banacha jest nadal bardzo istotnym obiektem badań dla współczesnych matematyków.

O drugim ważnym ośrodku matematycznym na początku XX w. w Polsce – szkole warszawskiej – opowiadała dr Danuta Ciesielska. Matematycy skupieni wokół Uniwersytetu Warszawskiego zajmowali się topologią, logiką oraz teorią mnogości. Wśród najwybitniejszych przedstawicieli szkoły warszawskiej byli m.in.: Samuel Dickstein, Kazimierz Żorawski, Wacław Sierpiński, Stefan Mazurkiewicz i Kazimierz Kuratowski.

W tajniki kryptologii wprowadził uczestników seminarium prof. Grzegorz Nowik. Przedstawił fascynującą opowieść o tworzeniu wywiadu wojskowego zaraz po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Zbudowano go w oparciu o system nasłuchu radiowego, który przechwytywał wszystkie depesze wysyłane przez służby krajów ościennych alfabetem Morse’a. Zebrane tą drogą zaszyfrowane informacje pochodzące z ZSRR udało się odkodować pierwotnie dzięki analizie lingwistycznej. Z czasem wojska radzieckie wprowadziły modyfikacje do swojego systemu szyfrowania i ich analiza wymagała zastosowania metod matematycznych. Wywiad wojskowy wsparli w tym zadaniu matematycy pracujący na Uniwersytecie Warszawskim, w tym Stefan Mazurkiewicz. Znajomość tajnych rozkazów bolszewików pomogła wojskom polskim zyskać przewagę strategiczną w wojnie 1920 r. – mimo o wiele mniejszej liczebności i gorszego uzbrojenia oraz wyszkolenia.

O kolejnym etapie pracy polskich kryptologów – analizach, które doprowadziły do odkodowania szyfrów niemieckiej Enigmy w latach 30. XX w. mówił płk dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, profesor Wojskowej Akademii Technicznej. Informacje przekazane tuż przed wybuchem wojny przedstawicielom wywiadu angielskiego i francuskiego umożliwiły rozkodowanie niemieckich depesz w trakcie działań wojennych.

Państwa Osi sprzymierzone z Niemcami posługiwały się nieco zmienionym mechanizmem szyfrowania w stosunku do oryginalnej Enigmy. O rozkodowaniu tajnych depesz armii japońskiej – używającej tzw. szyfru purpurowego – opowiedział dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP. Dostęp do poufnych informacji armii japońskiej – choć nie zapobiegł atakowi na Pearl Harbor – miał jednak duże znaczenie dla dalszych losów wojny na Pacyfiku.

Polska szkołą matematyczna pozwoliła rozwinąć się nie tylko kryptologii, ale także informatyce. W zrujnowanej po wojnie Warszawie, w grudniu 1946 profesor Kuratowski – wybitny przedstawiciel warszawskiej szkoły matematycznej – powołał Grupę Aparatów Matematycznych, której zadaniem była budowa pierwszego polskiego komputera. O początkach informatyki w Polsce na seminarium opowiadał Jerzy S. Nowak – przewodniczący Sekcji Historycznej PTI. Pomimo zniszczeń wojennych, problemów gospodarczych i embarga dla krajów zza żelaznej kurtyny na najnowsze technologie – polscy informatycy tworzyli własne, oryginalne maszyny i oprogramowanie, a także odtwarzali konstrukcje zachodnie na podstawie skąpych danych udostępnianych w ramach umów licencyjnych.


Konferencja 70-lecie Informatyki w Krakowie i Małopolsce
termin: 18-19 października 2018
miejsce: AGH Kraków

Organizatorzy: Oddział Małopolski PTI,AGH, KI AGH, ACK Cyfronet AGH, Województwo Małopolskie

Obchody 70-lecia polskiej informatyki w Oddziale Małopolskim w dniach 18-18.10.2018 okazały się merytorycznym i organizacyjnym sukcesem. Konferencja łączyła tematykę historyczną z prezentacją współczesnych dokonań oraz prognoz rozwojowych. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska akademickiego, edukacji, biznesu i władz samorządowych.


Zachodniopomorska Gala Informatyczna
termin: 15 listopada 2018
miejsce: Technopark Pomerania, Szczecin

Z okazji 70. rocznicy polskiej informatyki Oddział Zachodniopomorski PTI – wraz z władzami województwa oraz Technoparkiem POMERANIA – organizują 15 listopada Zachodniopomorską Galę Informatyczną. Będzie to okazja do wspomnień, podsumowania i wyróżnienia osiągnięć minionych lat, ale także prezentacji aktualnych dokonań i kierunków rozwoju.


Konferencja historia i przyszłość polskiej informatyki
termin: 22 listopada 2018
miejsce: Audytorium Centralne Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa

W ramach obchodów 70-lecia odbędzie się konferencja historyczna podsumowująca dotychczasowe działania dotyczące gromadzenia, porządkowania i cyfryzacji dorobku 70 lat polskiej informatyki.

W drugiej części konferencji nastąpi podsumowaniem jubileuszu obchodów 70-lecia oraz wręczenie medali 70-lecia informatyki polskiej, przyznanych przez Kapitułę powołana zgodnie z uchwałą zjazdową w dnu 25 czerwca 2017 r. 70-lecia.


Top