70 lat polskiej informatyki

Obchody 70-lecia

Wystawa o historii informatyki polskiej
termin: maj – grudzień 2018 r.
miejsce: w zależności od terminu w różnych lokalizacjach na terenie Polski

Wystawa będzie dostępna w różnych miejscach w kraju, głównie w przestrzeniach publicznych jak: uczelnie czy urzędy. Dokładny kalendarz wraz z lokalizacjami zostanie zamieszczony niebawem.


Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego – Podkarpacie 2018
termin: 24 maja 2018 r.
miejsce: Rzeszów

24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 połączona z obchodami rocznicy siedemdziesięciolecia polskiej informatyki. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie. Zorganizowane spotkanie jest jedną z wielu imprez organizowanych w całym kraju. Wspólnie składają się one na jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w naszym kraju. W tym roku konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca najważniejsze osiągnięcia polskiej informatyki na osi czasu.

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Kopeć. Po oficjalnym otwarciu konferencji krótkie wystąpienia wygłosili Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Józef Cebulski, prof. UR oraz Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pierwsza część wystąpień poświęcona była rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu jak również obchodom 70-lecia polskiej informatyki. W drugiej części spotkania zostały wygłoszone kolejne referaty. Po zakończeniu prelekcji zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym bankiecie, który był okazją do wymiany poglądów i kontynuacji dyskusji z prelegentami. W konferencji wzięło udział około 80 osób.


Konferencja „O nową jakość życia w miastach”
organizator: Oddział Podlaski PTI, Koło w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku, Fundacja „KIERUNKOWSKAZ”, Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
termin: 14 czerwca 2018
miejsce: Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1 M (Aula Wydziału Matematyki i Informatyki), Białystok

Konferencja zorganizowana z okazji obchodów jubileuszu 70-lecia Polskiej Informatyki oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2018. Celem spotkania jest promocja polskiej informatyki na Podlasiu, a w szczególności zwrócenie uwagi na nowe światowe trendy i rozwiązania informatyczne dla inteligentnych miast z wykorzystaniem rozwiązań dla ludności, w tym elektronicznych usług z zakresu Internetu Rzeczy (IoT). Zamiarem debaty jest także zainteresowanie m.in. przedstawicieli JST nowymi rozwiązaniami energooszczędnymi, jak również przybliżenie tej tematyki młodzieży szkolnej i studentom podlaskich uczelni. Konferencja wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, w szczególności w zakresie wykorzystania ICT – strategii promującej szerokie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sferach życia i dziedzinach gospodarki.


Konferencja Informatyka w Edukacji
organizator: Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
termin: 26-28 czerwca 2018
miejsce: Uniwersytet w Toruniu, Toruń

Jubileuszowa XV edycja konferencji „Informatyka w Edukacji” pod patronatem Minister Edukacji Anny Zalewskiej odbywa się w tym roku w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Oprócz wątków związanych z podsumowaniami i wspomnieniami, konferencja przede wszystkim promować ma wykorzystanie myślenia komputacyjnego – nie tylko w nauce informatyki, ale także innych przedmiotów.

Myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich dziedzin. Konferencja była również okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w tym zakresie.


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne
termin: 3 lipca 2018
miejsce: Budynek IMM, Warszawa ul. Krzywickiego 34

W dniu 3 lipca, nastąpiło oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej umieszczonej na fasadzie Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie.

Instytut jest miejscem zasłużonym dla polskiej informatyki. Przypadające w tym roku 70-lecie liczymy właśnie od powstania Grupy Aparatów Matematycznych (GAM), gdzie stworzono maszyny analogowe oraz pierwszą maszynę cyfrową XYZ. Produkcyjną wersję XYZ nazwano ZAM-2, bo GAM przekształcił się w niezależny Zakład Aparatów Matematycznych Polskiej Akademii Nauk. Następnie powstały tu maszyny ZAM-21 i ZAM-41, a sam ZAM został podniesiony do rangi Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM).

Potem przyszły minikomputery: K-202, Momik 8b, Mera-300, Mera-400, a po nich komputery osobiste. Dobrze pamiętamy Mazovię, jedyny komputer wyposażony w klawiaturę z polskimi znakami diaktrytycznymi.

Przez długi czas IMM był jednym z najsilniejszych ośrodków badawczo- rozwojowych w tej części Europy. To była oryginalna myśl twórcza. Jeśli konieczne były pamięci ferrytowe, bębnowe czy taśmowe, to tworzono grupy, które się tym zajmowały i powstawało potrzebne urządzenie. Dawało to poczucie niezależności i pewności uporania się z każdym, nawet najtrudniejszym problemem. Dodatkową korzyścią były dziesiątki wysoko kwalifikowanych specjalistów, których rodząca się informatyka niezbędnie potrzebowała.


25 lat Olimpiady Informatycznej – w poszukiwaniu wyzwań, światowe sukcesy polskich informatyków
organizator: Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Informatyczne, oraz Fundacja Rozwoju Informatyki
termin: 17 września 2018
miejsce: Sala konferencyjna, PGE Narodowy, Warszawa

Od 25 lat organizowane są w Polsce olimpiady informatyczne. Ich laureaci, uczestnicząc w światowych konkursach, mistrzostwach czy olimpiadach, osiągają najwyższe laury i plasują się niemal zawsze w ścisłej czołówce uczestników. Nie ma drugiej takiej dziedziny, w której młodzi Polacy osiągaliby tak wielkie sukcesy. Stało się to powodem, dla którego polscy programiści są poszukiwani na całym świecie, a największe firmy informatyczne tworzą w naszym kraju swoje centra rozwojowe. Programista stał się polską wizytówką w świecie.

Konferencja będzie okazją do uczczenia 25-lecia olimpiad informatycznych w Polsce. Ich uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami na drodze zdobywania mistrzowskich tytułów oraz budowania karier zawodowych w informatyce. Powiedzą o wyzwaniach, jakie stawia im rozwój cyfrowy świata i jak się z nimi zmierzyć.

Konferencja, w której uczestniczyć będą laureaci olimpiad informatycznych pracujący na całym świecie, stanie się okazją do promocji zawodu informatyka. W trakcie sesji zostaną wręczone nagrody tegorocznym olimpijczykom i nauczycielom. Zasłużeni dla rozwoju informatyki w oświacie zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi.


Wykłady na inaugurację roku akademickiego
termin: wrzesień-październik 2018
miejsce: wydziały na uczelniach wyższych w całym kraju

Prelekcje o 70-leciu informatyki polskiej włączone zostaną do wykładów inauguracyjnych na politechnikach i uczelniach informatycznych. W ośrodkach regionalnych Prezesi Oddziałów PTI przeprowadzą prezentacje na inauguracjach wydziałowych.


Konferencja historyczna i podsumowanie jubileuszu obchodów 70-lecia informatyki
termin: 22 listopada 2018
miejsce: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Warszawa

W ramach obchodów 70-lecia odbędzie się konferencja historyczna podsumowująca dotychczasowe działania dotyczące gromadzenia, porządkowania i cyfryzacji dorobku 70 lat polskiej informatyki.

W drugiej części konferencji nastąpi podsumowaniem jubileuszu obchodów 70-lecia oraz wręczenie medali 70-lecia informatyki polskiej, przyznanych przez Kapitułę powołana zgodnie z uchwałą zjazdową w dnu 25 czerwca 2017 r. 70-lecia.


Top