70 lat polskiej informatyki

SDSI 2018

Dni Otwarte ECDL
organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
termin: 19-25 marca 2018
miejsce: centra egzaminacyjne ECDL w całej Polsce

Cykliczna akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce, mająca na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL. W ramach „Dni Otwartych ECDL” odbędzie się szereg spotkań, prelekcji i warsztatów z zakresu używania IT a także konkursy wiedzy informatycznej. Tradycyjnie, jak co roku odbędą się konkursy na najlepsze Centra Egzaminacyjne ECDL, Laboratoria ECDL oraz na najlepszych egzaminatorów ECDL.


Konferencja podsumowująca ogólnopolską debatę „Kim jest współczesny informatyk”
organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne + Oddziały PTI
termin: dyskusje środowiskowe: luty – maj, konferencja: 16 maja 2018
miejsce: Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

W Polsce kilkaset tysięcy osób zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem techniki cyfrowej. To jedna z najliczniejszych grup zawodowych. Wraz z oparciem się na systemach teleinformatycznych coraz szerszego obszaru działalności państwa, gospodarki oraz życia społecznego – rośnie znaczenie profesjonalizmu i odpowiedzialności zawodu informatyka. Zmieniają się także sposoby kształcenia, zatrudniania a także wykonywania tego zawodu. Sam zawód informatyka przeszedł wiele istotnych przemian, które doprowadziły do tego, że dziś raczej mówimy o zawodach informatycznych oraz specjalizacjach.

Pytanie o współczesnego informatyka stało się podstawą od dyskusji środowiskowej, której podsumowaniem jest debata oraz wydanie dokumentu refleksyjnego „Kim jest współczesny informatyk”.

Planowana agenda

Otwarcie, powitanie gości
Włodzimierz Marciński
Kim jesteśmy?
dr. Janusz Drożyński
Ilu nas jest?
dr. Tomasz Kulisiewicz
Gdzie jesteśmy?
Anna Andraszek
Co oferujemy?
prof. Wojciech Cellary
Czego oczekujemy?
dr. Kajetan Wojsyk
Dokument refleksyjny – prezentacja
Włodzimierz Marciński
Dyskusja
zgromadzeni uczestnicy

Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
termin: 16 maja 2018
miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Kulminacyjny moment obchodów – Wielka Gala SDSI 2018 połączona z jubileuszem 70-lecia informatyki w Polsce. Impreza środowiskowo-integracyjna mająca już ustaloną, wysoką renomę. Corocznie w tym ważnym wydarzeniu biorą udział liczni wysocy rangą przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki i biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych oraz mediów. W tym roku wydarzenie to jest szczególnie wyjątkowe, gdyż jest połączone z uroczystościami jubileuszowymi 70-lecia informatyki w Polsce.


VII Konferencja z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”
termin: 23 maja 2018
miejsce: siedziba Microsoft, Aleje Jerozolimskie 195A

Jest to kontynuacja cieszącego się znacznym uznaniem cyklu konferencji dotyczących IT w edukacji. Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, kierowników komórek związanych z oświatą w administracji rządowej i samorządowej.


Top