70 lat polskiej informatyki

SDSI 2018

Dni Otwarte ECDL
organizowane w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
termin: 19-25 marca 2018
miejsce: centra egzaminacyjne ECDL w całej Polsce

Cykliczna akcja informacyjna, przeprowadzana w Centrach Egzaminacyjnych ECDL oraz w Laboratoriach ECDL w całej Polsce, mająca na celu popularyzację idei podnoszenia umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz poświadczania ich certyfikatem ECDL. W ramach „Dni Otwartych ECDL” odbędzie się szereg spotkań, prelekcji i warsztatów z zakresu używania IT a także konkursy wiedzy informatycznej. Tradycyjnie, jak co roku odbędą się konkursy na najlepsze Centra Egzaminacyjne ECDL, Laboratoria ECDL oraz na najlepszych egzaminatorów ECDL.


Konferencja „Współczesny informatyk – misja i odpowiedzialność”
organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne + Oddziały PTI
termin: dyskusje środowiskowe: luty – maj, konferencja: 16 maja 2018
miejsce: Warszawa, Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

W Polsce kilkaset tysięcy osób zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem techniki cyfrowej. To jedna z najliczniejszych grup zawodowych. Wraz z oparciem się na systemach teleinformatycznych coraz szerszego obszaru działalności państwa, gospodarki oraz życia społecznego – rośnie znaczenie profesjonalizmu i odpowiedzialności zawodu informatyka. Zmieniają się także sposoby kształcenia, zatrudniania a także wykonywania tego zawodu.

Pytanie – kim jest współczesny informatyk? – stało się podstawą od dyskusji środowiskowej, której podsumowaniem będzie konferencja oraz wydanie dokumentu refleksyjnego „Współczesny informatyk – misja i odpowiedzialność”.


Wielka Gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
termin: 16 maja 2018
miejsce: Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5

Kulminacyjny moment obchodów – Wielka Gala SDSI 2018 połączona z jubileuszem 70-lecia informatyki w Polsce. Impreza środowiskowo-integracyjna mająca już ustaloną, wysoką renomę. Corocznie w tym ważnym wydarzeniu biorą udział liczni wysocy rangą przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu, świata polityki, nauki i biznesu, organizacji rządowych i pozarządowych oraz mediów. W tym roku wydarzenie to jest szczególnie wyjątkowe, gdyż jest połączone z uroczystościami jubileuszowymi 70-lecia informatyki w Polsce.


VII Konferencja z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”
termin: 23 maja 2018
miejsce: siedziba Microsoft, Aleje Jerozolimskie 195A

Jest to kontynuacja cieszącego się znacznym uznaniem cyklu konferencji dotyczących IT w edukacji. Konferencja kierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, kierowników komórek związanych z oświatą w administracji rządowej i samorządowej.


Top