70 lat polskiej informatyki

patronaty

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA RP

w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018

Wielka gala SDSI 2018 - patronat Prezydenta RP
Wielka gala SDSI 2018 - patronat Prezydenta RP

Wielka Gala 70-lecia oraz ŚDSI 2018” została objęta patronatem honorowym

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wielka gala SDSI 2018 - patronat Prezydenta RP

PATRONAT HONOROWY PREZESA RADY MINISTRÓW

Dzień Informatyki Polskiej na Kongresie IFIP - patronat Prezesa Rady Ministrów

Dzień Informatyki Polskiej na Kongresie IFIP” został objęty patronatem honorowym

Prezesa Rady Ministrów


PATRONAT HONOROWY MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji - patronat Minister Edukacji Narodowej

VII Konferencja z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji” została objęta patronatem honorowym

Minister Edukacji Narodowej


PATRONATY INSTYTUCJONALNE

Ministerstwo Cyfryzacji

Polski Komitet ds. UNESCO

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk


Patronat honorowy nad obchodami ŚDSI 2018

Houlin Zhao – Sekretarz Generalny International Telecommunication Union


PATRONATY MEDIALNE

 
 
 
 
 
Top