70 lat polskiej informatyki

Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji

VII Konferencja z cyklu „Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji”
23 maja 2018
siedziba Microsoft, Aleje Jerozolimskie 195A

Kolejna edycja konferencji z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji pt. „Szkoła w Chmurze – Chmura w Szkole”. Jak co roku wydarzenie to wpisuje się w obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, kierowników komórek związanych z oświatą w administracji rządowej i samorządowej oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii w szkołach. Konferencja „Szkoła w Chmurze – Chmura w Szkole” uzyskała patronat Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Zapraszamy do rejestracji (do 18 maja).


Program konferencji
09:00 – 10:00
REJESTRACJA, POWITALNA KAWA, ROZMOWY Z EKSPERTAMI

10:00 – 10:10
Powitanie uczestników konferencji

10:10 – 10:30
RODO w szkole – ostatnia prosta
Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej. GIODO

10:30 – 11:00
Projekty MEN na rzecz cyfryzacji edukacji
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej

11:00 – 11:20
OSE – założenia, stan realizacji i plany na przyszłość
Dominik Kopera, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji. Ministerstwo Cyfryzacji
Bohdan Pawłowicz, Dyrektor Marketingu. NASK Państwowy Instytut Badawczy

11:20 – 11:40
Rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży – projektowanie działań rynkowych
Agnieszka Gładysz, Dyrektor Departamentu Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Urząd Komunikacji Elektronicznej

11:40 – 12:00
Podejście Microsoft do RODO
Michał Jaworski, Członek Zarządu Microsoft Polska. Microsoft

12:00 – 12:30
Przerwa kawowa, rozmowy z ekspertami

12:30 – 13:00
Łódzkie Szkoły w Chmurze – geneza i cel projektu, dlaczego opłaca się współpraca samorządu, szkół i instytucji doskonalenia nauczycieli
Jarosław Pawlicki, Dyrektor Wydziału Edukacji. Urząd Miasta Łodzi
Anna Koludo, p.o. Wicedyrektora. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

13:00 – 13:30
Gdyński Model Zmieniania Świata
Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent Gdyni ds. Edukacji i Zdrowia. Urząd Miasta Gdyni
Oktawia Gorzeńska, Dyrektor. XVII LO w Gdyni

13:30 – 14:00
OSE – wyzwania dla samorządu w obliczu edukacji 4.0
Stanisław Derehajło, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Dyrektor Centrum Kontaktu OSE, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów

14:00 – 14:40
Przerwa obiadowa, rozmowy z ekspertami

14:40 – 15:10
Młodzież w Internecie – stare czy nowe wyzwania?
Agnieszka Wrońska, Kierownik Działu Akademii NASK. NASK Państwowy Instytut Badawczy

15:10 – 15:40
Zmiana zaczyna się w klasie – jak tworzyć ciekawe projekty współpracy szkół
Oktawia Gorzeńska, Dyrektor. XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

15:40 – 16:10
Analiza ryzyk wykorzystania rozwiązań chmurowych w kontekście RODO z punktu widzenia audytora
Adam Mizerski, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Prezes ISACA Katowice Chapter.

16:10
Podsumowanie
Top